Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ / ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Орал / Уральск, 2022